مرکز مشاوره آنلاین ویان

مرکز مشاوره آنلاین ویان

برای ایرانیان خارج کشور

ارتباط تصویری امن

با بالاترین کیفیت

برترین مشاوران

در تمامی حوزه های روانشناسی

پرداخت با کردیت کارت

برای مراجعین خارج از کشور

پرونده آنلاین پزشکی

با بالاترین امنیت

مشاوران مرکز مشاوره ویان

دکتر سامرند سلیمی

دکتر سامرند سلیمی

رزرو وقت مشاوره

دکتر نباهت نیکسان

دکتر نباهت نیکسان

رزرو وقت مشاوره

دکتر صباغ ابریشمی

دکتر صباغ ابریشمی

رزرو وقت مشاوره

دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی

رزرو وقت مشاوره

مشاوره آنلاین چگونه انجام می شود؟

۱: پرداخت هزینه مشاوره

روی دکمه رزرو وقت مشاوره برای مشاور مورد نظر کلیک کنید و هزینه مشاوره را با کردیت کارت پرداخت نمایید.

۲: تکمیل پرونده پزشکی

مشخصات خود و شرح نیازتان برای برگزاری جلسه مشاوره را وارد نمایید.

undraw_calendar_s.png

۳: تنظیم زمان جلسه مشاوره

پشتیبانی ما با شما تماس خواهند گرفت و با توجه به زمان محلی کشور شما، زمان جلسه مناسب برای شما تعیین می گردد.

۴: برگزاری مشاوره تصویری

در تاریخ و ساعت تعیین شده، با ورود به جلسه آنلاین، بصورت تصویری با مشاور متخصص تان، جلسه مشاوره آنلاین برگزار می شود.