مشـاور لایو

ارائه دهنده خدمات یکپارچه مشاوره ویدئویی

ارائه خدمات یکپارچه مشاوره ویدئویی

برای روانشناسان و روانپزشکان

ارتباط تصویری امن

با بالاترین کیفیت

منشی اختصاصی

برای هماهنگی جلسات

پرداخت دلاری

برای مراجعین خارج از کشور

پرونده آنلاین پزشکی

با بالاترین امنیت

برخی از همکاران مشاور لایو

مرکز مشاوره سگال

مرکز مشاوره سگال

روانشناسی/روانپزشکی

مرکز مشاوره ویان-دکتر سامرند سلیمی

مرکز مشاوره ویان

روانشناسی / روانپزشکی

مرکز مشاوره پرتو اندیشه-لوگو

مرکز مشاوره پرتو اندیشه

روانشناسی / روانپزشکی

همین حالا

صفحه اختصاصی خود را بسازید